سفارش وب سایت ارزان برای کسب درآمد از گوگل ادسنس
قیمت: ۳۹۷/۰۰۰ تومان

مدت زمان تحویل: ۵ روز کاری

نحوه پرداخت: پرداخت کل مبلغ در ابتدای کار
پرداخت: