سفارش وب سایت اقتصادی برای کسب درآمد از گوگل ادسنس
قیمت: ۵۹۷/۰۰۰ تومان

مدت زمان تحویل: ۷ روز کاری

نحوه پرداخت: پرداخت کل مبلغ در ابتدای کار
پرداخت: