سفارش وب سایت معمولی برای کسب درآمد از گوگل ادسنس
قیمت: ۸۹۷/۰۰۰ تومان

مدت زمان تحویل: ۱۰ روز کاری

نحوه پرداخت: پرداخت کل مبلغ در ابتدای کار
پرداخت: