سفارش وب سایت معمولی برای کسب درآمد از تبلیغات خارجی
قیمت: ۱/۲۴۹/۰۰۰ تومان

مدت زمان تحویل: ۱۰ روز کاری

نحوه پرداخت: پرداخت کل مبلغ در ابتدای کار
پرداخت: